top of page

Hulp bij loon administratie? Zelf doen of uitbesteden?

Bijgewerkt op: 9 apr. 2023

Salarisadministratie en loonheffing zijn belangrijke aspecten van het runnen van een bedrijf met personeel. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het correct berekenen en uitbetalen van salarissen, evenals het afdragen van loonheffing aan de Belastingdienst. In deze blogserie gaan we dieper in op de verschillende aspecten van salarisadministratie en loonheffing, zodat u als ondernemer op de hoogte bent van uw verplichtingen en een goede administratie kunt voeren. In de komende blogs behandelen we de volgende onderwerpen:

Door u goed te informeren over deze onderwerpen kunt u ervoor zorgen dat uw salarisadministratie en loonheffing correct en tijdig worden afgehandeld. Dit voorkomt problemen met de Belastingdienst en zorgt voor tevreden werknemers.


Blog 1: Werknemersgegevens en salarisstrook

Als werkgever bent u verplicht om een salarisstrook te verstrekken aan uw werknemers. De salarisstrook geeft een overzicht van het brutosalaris, eventuele toeslagen, inhoudingen en het nettosalaris. Om een correcte salarisstrook te kunnen opstellen, heeft u de volgende werknemersgegevens nodig:

  1. Persoonlijke gegevens: Naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) van de werknemer.

  2. Contractgegevens: Functie, arbeidsduur, salaris en eventuele afspraken over toeslagen of inhoudingen.

  3. Loonbelastingverklaring: Hierop staat de loonheffingskorting vermeld, die bepaalt hoeveel loonbelasting en premies volksverzekeringen er moeten worden ingehouden.

Zorg ervoor dat u deze gegevens correct en up-to-date houdt in uw administratie, zodat u accurate salarisstroken kunt opstellen en eventuele vragen van werknemers of de Belastingdienst kunt beantwoorden.

Blog 2: Loonheffing en loonbelasting


Loonheffingen zijn belastingen en premies die een werkgever inhoudt op het salaris van werknemers. Een belangrijk onderdeel van de loonheffingen is de loonbelasting. Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting en wordt geheven over het brutoloon van een werknemer.


Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het correct berekenen en inhouden van de loonbelasting. Hiervoor moet u rekening houden met de belastingschijven, heffingskortingen en eventuele fiscale regelingen die van toepassing zijn op de individuele werknemer.


Bij het berekenen van de loonbelasting kunt u gebruikmaken van de loonbelastingtabellen die de Belastingdienst beschikbaar stelt. Hierin vindt u de tarieven, schijven en kortingen die van toepassing zijn voor verschillende inkomensniveaus en situaties.


Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de actuele wet- en regelgeving rondom loonbelasting en dat u de juiste gegevens en tabellen gebruikt bij het berekenen van de inhoudingen op het salaris van uw werknemers. Dit voorkomt fouten en problemen met de Belastingdienst.


Overweeg eventueel het inschakelen van een boekhouder of salarisadministrateur om ervoor te zorgen dat uw salarisadministratie op orde is.


Blog 3: Sociale verzekeringen en premies

Naast loonbelasting en premies volksverzekeringen zijn er nog andere premies die werkgevers moeten betalen voor hun werknemers. Dit zijn de premies voor de werknemersverzekeringen, zoals de WW (werkloosheidswet), WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en ZW (Ziektewet). Deze verzekeringen bieden financiële ondersteuning aan werknemers die werkloos, ziek of arbeidsongeschikt raken.


De hoogte van de premies voor werknemersverzekeringen is afhankelijk van de sector waarin uw bedrijf actief is en het risico op werkloosheid of arbeidsongeschiktheid in die sector. U kunt de sectorpremies en andere relevante informatie vinden op de website van het UWV. Zorg ervoor dat u de juiste premies berekent en op tijd afdraagt aan de Belastingdienst om boetes en naheffingen te voorkomen.


Blog 4: Aangifte doen en betalingen aan de Belastingdienst

Als werkgever bent u verplicht om periodiek aangifte te doen van de loonheffing en premies die u heeft ingehouden op de salarissen van uw werknemers. De aangifte loonheffingen moet u digitaal indienen bij de Belastingdienst, meestal per maand of per vier weken.

Zorg ervoor dat u de aangifte tijdig en correct indient, en dat u de verschuldigde bedragen op tijd overmaakt naar de Belastingdienst. Als u te laat bent met het indienen van de aangifte of het betalen van de loonheffing en premies, kunt u te maken krijgen met boetes en naheffingen.


Een goede administratie en kennis van de regels rondom salarisadministratie en loonheffing zijn cruciaal om als werkgever aan uw verplichtingen te voldoen en problemen met de Belastingdienst te voorkomen.


Door u goed te informeren en eventueel gebruik te maken van gespecialiseerde software of een boekhouder, kunt u ervoor zorgen dat uw salarisadministratie op orde is.8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Коментарі


bottom of page